మీకు తెలుసు నేను పోస్ట్ చేసి చాలా రోజులయింది. అందుకే ఈ కొత్త సంవత్సరం లో ఈ వెబ్సైట్ కి ఒక కొత్త ఫీచర్ ని పరిచయం చేస్తున్నాను. ఇకపై నా బ్లాగ్ పోస్టులు మరిన్ని భాషలలో చదవచ్చు. మీరు చూసినట్లయితే ఈ పోస్ట్ పైన ఒక language-selector ఉంది. ఈ పోస్టును ఇతర భాషలలో చదివేందుకు దానిని ఉపయోగించండి.